obrázek

ZŠ a MŠ Popice

Hlavní 85, Nádražní 281


O škole


   
 SOUČASNOST

Současnost začíná rokem 2005. Po odchodu obou ředitelek, paní Ludmily Podešvové a paní Anny Ludvíkové, do důchodu, rozhodlo zastupitelstvo obce o sloučení obou škol - mateřské i základní - v jeden právní subjekt. Škola je zapsána ve školském rejstříku s účinností od 1.8.2005.
 Řízením tohoto nově vzniklého subjektu byla pověřena učitelka základní školy paní Milada Hradilová, 1.8.2008 jmenovaná do funkce ředitelky..
Škola má dvě budovy se školními pozemky. V budově MŠ je školní jídelna, v budově ZŠ pracuje školní družina. MŠ je v současné době jednotřídní, ZŠ trojtřídní bez spojených ročníků.
Od září 2007 pracuje celá škola podle společného vzdělávacího programu, ve kterém je zajištěna návaznost předškolního a základního vzdělávání, s motivačním názvem
JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA - V NAŠÍ ŠKOLE JE TO PRIMA.
Vzdělávací  program pro 1.stupeň ZŠ je rozčleněn na část pro 1.- 3..ročník a část  pro 4. a 5. ročník.
Školní vzdělávací program je otevřený dokument, který lza podle potřeby operativně měnit v návaznosti na získání nových zkušenností z praxe, na zákledě kritického hodnocení výsledků práce a dále také s postupnými změnami pracovních či jiných podmínek.
Škola nemá speciální zaměření. Jedná se o běžnou mateřskou a základní školu, která se snaží o všestranný osobnostní, vědomostní i tělesný rozvoj dítěte, který probíhá v souladu s přírodou, využívá jednotlivých ročních období a všech výhod venkovské školy a utváří pozitivní vztah k tradicím moravského venkova.

Od 1.10.2009 je do funkce ředitelky školy jmenována paní Mgr. Blanka Šťastná. Změna nastala i v MŠ, od 1.10. je otevřena druhá třída.


Několik pohledů do školy


Fotogalerie

 zvětšit
budova ZŠ zvětšit
budova ZŠ
ložnice v MŠ zvětšit
ložnice v MŠ
pohled do MŠ zvětšit
pohled do MŠ
pohled do MŠ zvětšit
pohled do MŠ
pohled do tělocvičny zvětšit
pohled do tělocvičny
pohled do tělocvičny zvětšit
pohled do tělocvičny
v učebně 2. třídy zvětšit
v učebně 2. třídy
v učebně 3. třídy zvětšit
v učebně 3. třídy
v učebně 5. třídy zvětšit
v učebně 5. třídy
vchod do ZŠ zvětšit
vchod do ZŠ

[reklama]

Autor a provozovatel systému © 2004 Agerit s.r.o. - admin@skolniweb.cz
Společnost Agerit s.r.o. je provozovatelem následujících stránek: www.nonstopservispc.cz, www.pocitacovazachranka.cz, test.bezpecnosti.cz, pc bazar,www.autojeraby-kozel.cz,
www.emistr.cz, www.nadalku.cz, www.skolniweb.cz, www.vyrobaonline.cz, filtry, Kamerové systemy Brno a mnoha dalších.